Noutati legislative

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2706/2011 publicat in Monitorul Oficial nr. 761

Mai mult...


Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2696/2011 publicat in Monitorul Oficial nr. 756

Mai mult...


Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3347/2011 publicat in Monitorul Oficial nr. 754

Mai mult...
Servicii - Contabilitate - fiscalitate

Servicii de intocmire si evidenta contabila

  contabilitate
 • Evidenta contabila pe baza documentelor primare
 • Completarea si depunerea declaratiilor privind obligatiile de plata catre bugetul de stat si de asigurari sociale, a deconturilor de TVA si a altor raportari si situatii contabile
 • Evidenta contabila a salariilor si concediilor medicale
 • Intocmire si depunere bilant contabil anual si semestrial
 • Completarea si prelucrarea registrelor contabile (registru jurnal, inventar si de casa, jurnalul de cumparari si de vanzari)
 • Servicii de contabilitate pentru refacerea evidentei contabile
 • Stabilirea impozitelor de plata si inregistrarea in contabilitate
 • Evidenta mijloacelor fixe si a amortizarii acestora
 • Informari asupra situatiei financiar-contabile a societatii
 • Reglarea fisei pe platitor la administratia financiara
 • Reprezentarea in fata organelor de control

Evidenta contabila a salariilor

 • Intocmire state de plata si depunere la ITM
 • Contracte individuale de munca, actualizare registru salariati
 • Acte aditionale la contractul individual de munca, decizii privind incetarea relatiilor de munca angajat-angajator
 • Intocmire si depunere declaratii la CAS, CASS, somaj, ITM si a fiselor fiscale pentru salariati si colaboratori

Consultanta financiar contabila

 • Consultanta si asistenta la intocmire a dosarelor de credit, leasing, obtinerea certificatelor fiscale si a certificatelor constatatoare
 • Conducerea si organizarea circuitului documentelor contabile si a contabilitatii primare
 1. asistenta / consultanta profesionala in domeniul fiscal privind:
  • - identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile companiei;
  • - asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale (modul de intocmire si termenele de depunere a declaratiilor fiscale precum si modul de calcul si termenele de plata a impozitelor si taxelor);
  • - identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora;
  • - impozitele directe si indirecte;
  • - analiza impozitelor prin retinere la sursa;
  • - informari periodice privind modificarea reglementarilor legislative in domeniu fiscal;
  • - aplicarea corecta si efecienta a reglementarilor fiscale;
 2. asistenta pe probleme de procedura fiscala prin:
  • - informari periodice privind modificarea Codului de procedura fiscala;
  • - aplicarea corecta si in termenul legal a prevederilor Codului de procedura fiscala;
 3. asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
 4. calculul creantelor la bugetul general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 5. intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;
 6. asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;
 7. realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate;
 8. asistenta fiscala in cauzele aflate pe rolul unei autoritati jurisdictionale.
 9. asistenta pe probleme de legislatia muncii privind:
  • - informari periodice privind modificarea reglementarilor legislative in domeniul resurselor umane (salariati);
  • - aplicarea corecta si efecienta a reglementarilor privind legislatia muncii;
 10. asistenta privind acordarea tichetelor de masa si a tichetelor cadou catre salariati.
 11. certificarea declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice